Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Nya tekniska lösningar hjälper världens beslutsfattare nå de globala miljö- och klimatmålen

Vi går mot en svår natur- och klimatkris som kommer påverka allt liv på jorden. Inga av de mål om biologisk mångfald som världens 196 länder enades om 2010 har uppnåtts. Kommande årtionde anses vara ”sista chansen” för att lyckas stoppa förödande klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Under 2021 kommer två viktiga FN-konferenser om klimat och miljö att hållas där nya mål ska tas fram. För att öka chanserna för att målen ska förverkligas behövs relevant data och användarvänliga verktyg som hjälper regeringar att ta ambitiösa och effektiva beslut, skala upp insatser och mäta hur de ligger till mot målen.  

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med WCMC bidra till att stoppa förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar genom att skapa förutsättningar för länder att nå målen i parisavtalet och de globala klimat och miljömål som kommer tas fram 2021.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 977 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet består av två delar: I den första delen ska UN Biodiversity Lab 2.0 (UNBL) tas fram. UNBL är en geospatial plattform för att hjälpa beslutsfattare att utveckla datadrivna naturskyddande lösningar. I projektet andra del tas ett nytt verktyg fram för att mäta hur länder ligger till mot nationella och internationella mål.

Varför fick projektet stöd?

Klimatkrisen kommer påverka människan både på kort och lång sikt och riskerar att få förödande konsekvenser för en stor del av världens befolkning. Att försöka mildra krisen ligger i allmänhetens intresse.   

Projektets tidsstatus

73%

Projektet startade i januari 2021 och avslutas i december 2021

För mer info: https://www.unep-wcmc.org