Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Allt vi inte pratar om – fritid och idrott

Precis som andra delar av samhället är idrotts- och fritidssektorn berörd av sexuella trakasserier och övergrepp, någonting som framkom under uppropet #metoo under hösten 2017. Många åtgärdande insatser har varit riktade mot tjejer för att stärka dem, men för att nå en trygg och jämställd verksamhet behövs också insatser mot killar och män.

I detta projekt verkar Make Equal för att med avstamp i satsningen ”Allt vi inte pratar om” förändra normer och attityder som kan vara skadliga eller destruktiva – och de gör det genom att möta killar i deras vardag. Genom ärliga samtal om jargong, kränkningar och ansvar får deltagarna själva reflektera över roller och normer. De vill bygga ett klimat där fler känner sig välkomna och där alla har rätt att vara dem de är. Inom ramen för projektet tas det också fram en säsong 2 av podcasten ”Allt vi inte pratar om” samt en kampanj där olika manliga förebilder ger exempel på hur en kan säga ifrån vid olika former av trakasserier.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av metodmaterial och utbildning, kortfilmer, podcast, samt spridning vid konferenser.


Därför fick projektet stöd

Många barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid inom idrotten eller annan fritidsverksamhet. Genom att särskilt belysa jargonger och trakasserier inom denna sektor – samt att proaktivt ge förslag på hur man kan förändra det, bidrar projektet positivt till allas utveckling och trygghet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i augusti 2020

För mer info: http://alltviintepratarom.se