Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Fotboll för fred

Colombia har under årtionden präglats av väpnad konflikt, främst mellan den colombianska staten och gerillagrupper som FARC. 2016 undertecknades ett fredsavtal, men stora utmaningar kvarstår kring avväpning och integrering av FARC-soldater och deras familjer i samhället. I områden som drabbades hårt av konflikten har familjer tvångsförflyttats för att sedan återvända, och barn som lever där är mer sårbara för rekrytering till beväpnade grupper eller narkotikahandeln och avhopp från skolan. Det är viktigt att arbeta med inkludering av barn och vuxna till det samhället de återvänder till för att minska riskerna för spänningar och nya våldscykler.

I detta projekt vill Ankarstiftelsen, genom idrott och psykosocial vård, möjliggöra socialisering och integrering för att främja fred, social rättvisa och återanpassning i Colombia.

Projektet stöttas med 2 300 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av tre komponenter:

  • – Genomförandet av fotbollsträningar för att stärka barn och ungas fysiska välbefinnande samt ska användas som ett verktyg där ledarskap, tolerans, jämlikhet och förståelse för mångfald lärs ut,
  • – Genomförandet av psykosociala workshops med syfte att utveckla sociala färdigheter samt stärka det psykologiska välbefinnandet,
  • – Genomförandet av samhällsstärkande aktiviteter med fokus på sund samexistens och försoning

Varför fick projektet stöd?

Våld och konflikt är ett av de största hoten mot hållbar utveckling, både på individuell nivå och på samhällsnivå. Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande. Projektet bidrar till att stärka social sammanhållning och medmänsklig tillit som är en förutsättning för att stärka den ekonomiska, miljömässiga och sociala utvecklingen.


Projektets tidsstatus

18%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i juni 2026

För mer info: https://ankarstiftelsen.se/