Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Tidigt Föräldrastöd

Angereds röster

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Tidigt Föräldrastöd öka förståelsen för det demokratiska systemet och för demokratin hos boende i Angered.

Projektet stöttas med 485 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster


Vad händer i projektet?

  • – Boende i Angered får information om hur det politiska systemet fungerar
  • – Genom dialogmöten komma i kontakt med politiker och beslutsfattare i området
  • – Genomförandet av rundabordssamtal med politiker.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023

För mer info: https://tidigtforaldrastod.se/