Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Armkroken

Barns användande av internet har ökat i takt med den tekniska utvecklingen. 98% av alla 11-åringar i Sverige har en mobiltelefon och nästan alla sexåringar använder internet. Internet är övervägande positivt, men barn löper också stor risk att exponeras för pornografi. Föräldrar saknar ofta kunskap om vad barn möter på internet och hur man kan samtala kring pornografi och de sexuella övergrepp som porren ofta visar. 

I detta projekt kommer organisationen #porrfribarndom att bidra till att öka medvetenheten hos föräldrar om barns digitala närvaro samt dess hälsokonsekvenser. Föräldrar kommer också att få verktyg i att samtala med sina barn om dessa frågor.


Detta ska hända i projektet

Upprättande av en digital plattform där föräldrar kan inhämta kunskap, samt att bygga en hållbar organisation som även på sikt har förutsättningar att bidra till positiv förändring för barn.


Därför fick projektet stöd

Genom stöd till föräldrar i att samtala med sina barn om vad de möter på internet, bidrar projektet till att minska negativa hälsokonsekvenser som ökat internetanvändande kan innebära.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i december 2019

För mer info: https://www.porrfribarndom.se/