Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Artscape Saga

Kultur ska vara till för alla, men tillgången till kultur ser väldigt olika ut beroende på var i landet man bor. Gatukonst och urban samtidskonst skapas idag framförallt i de större städerna, vilket begränsar möjligheten för den som bor i andra delar av landet att ta del av konsten.

I detta projekt kommer Artscape att med hjälp av gatukonst och folksagor från hela världen att inspirera och skapa förutsättningar för större delaktighet i kulturlivet. Konstnärer från hela världen bjuds in till 12 kommuner på västkusten för att tillsammans med svenska konstnärer och lokalbefolkningen sätta ett kreativt och positivt avtryck i det lokala.

Projektet stöttas med 1 915 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av gatukonstverk, konstnärsledda workshops, publikation samt tillgängliggörande av konstverken digitalt. 

 


Därför fick projektet stöd 

Artscape visar med detta projekt hur det är möjligt att tillgängliggöra konst utanför storstäderna.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2020

För mer info: https://www.artscape.se/