Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Baltic Health Index för Blekinge Arkipelag

Östersjön, inklusive biosfärområde Blekinge Arkipelags ekosystem påverkas av både globala och regionala utmaningar. Olika delar av samhället bedriver dock ofta verksamhet utan kännedom om varandra och det saknas kunskap och förståelse om hur ekologiska, sociala och ekonomiska delar hänger samman och påverkar varandra.

I detta projekt vill Biosfärområde Blekinge Arkipelag skapa ett Baltic Health Index för Blekinge Arkipelag som fungerar som en gemensam utgångspunkt för olika insatser som syftar till att skapa ett hållbart samhälle.

Projektet stöttas med 1 800 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Installation av mätstationer för att samla in data,
  • – Utbildning i att lägga in data i Baltic Health Index,
  • – Framtagning av ett regionalt Baltic Health Index för Blekinge Arkipelag med 7-12 mätkategorier,
  • – Synliggörande av indexets resultat,
  • – Tillgängliggörande och utvärdering av olika aktörers verksamhet och åtgärder
  • – Spridning av information om det regionala indexet till andra biosfärområden runt Östersjön.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna genom att minska mänsklig negativ påverkan.


Projektets tidsstatus

55%

Projektet startade i november 2023 och avslutas i februari 2025

För mer info: https://blekingearkipelag.se/