Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bevara och återställa mangrove-områden i Senegal

Mangrove har en avgörande betydelse både ur ett klimatperspektiv och för biologisk mångfald. De lagrar koldioxid i större omfattning än många andra miljöer, de fungerar som skydd vid stormar och mot erosion samt bär på en enorm biologisk mångfald. Mangrove är också avgörande för levnadsvillkoren för kustsamhällen då de ger tillgång till ved, fisk, honung och traditionella mediciner. Casamance-deltat i södra Senegal är ett av Afrikas största mangrove-områden, men mangrove-skogen har minskat kraftigt under de senaste årtiondena vilket har lett till stora ekonomiska och ekologiska förluster. Anledningarna är bl.a. klimatförändringar som har lett till uttorkning och förändrad salt- och sötvattenbalans samt överutnyttjande och ohållbart användande av skogen i form av ved och skador vid ostronskörd.

I detta projekt vill Stichting Wetlands International bevara, restaurera och hållbart förvalta mangroven i Casamance-deltat i Senegal.

Projektet stöttas med 5 780 000 kr.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Coastal ecosystems som syftar till att bidra till kustnära ekosystems artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.


Vad händer i projektet?

  • – Ett effektivt samarbete och koordinering mellan olika aktörer som arbetar med att restaurera och skydda mangroven i området skapas,
  • – En plattform för mangrove i Casamance-deltar bildas och en restaurerings- och bevarandestrategi tas fram,
  • – Information om vikten av mangrove sprids genom radio, social media och skolklubbar,
  • – Kvinnliga entreprenörer kapacitetsstärks så att de kan öka sina inkomster från hållbart skördade produkter från mangroven såsom honung, fisk, musslor, ostron och räkor.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna genom att återställa och bevara viktiga kustnära ekosystem.


Projektets tidsstatus

16%

Projektet startade i april 2024 och avslutas i mars 2026

För mer info: https://www.wetlands.org/