Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Diego F ParraPexels

Resilient Coastal Zones and Communities in the Caribbean Region

Ö- och kustsamhällen är särskilt utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser i form av fler och kraftigare stormar, översvämningar och höjda havsnivåer. I Karibien finns ett stort antal små och särskilt sårbara länder och önationer. Analyser från Internationella valutafonden indikerar att dessa har upp till sju gånger större risk för att drabbas av naturrelaterade katastrofer än större stater, och drabbas av upp till sex gånger så stor skada. De kustnära ekosystemen fungerar som en första försvarslinje för att skydda kustsamhällena mot erosion, vågrelaterade översvämningar och stigande hav. Naturens egna försvarsmekanismer i form av till exempel mangrove, sjögräsbäddar och korallrev minskar kraftigt vågornas energi och utgör naturliga vågbrytare. Kustekosystemens unika inbyggda funktioner kan därmed fungera som så kallade naturbaserade lösningar på klimatrelaterade utmaningar. På bara några decennier har dock en majoritet av dessa betydelsefulla ekosystem längs Karibiens kuster försvunnit.


I detta projekt vill Stockholm Environment Institute (SEI) bidra till att utveckla holistiska och skalbara metoder och finansieringsmodeller för naturbaserade lösningar, restaurering av angelägna kustekosystem, och mer motståndskraftiga kustsamhällen i Karibien.

Projektet stöttas med 5 500 000 kr.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Coastal ecosystems som syftar till att bidra till kustnära ekosystems artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.


Vad händer i projektet?

  • – Projektet är uppbyggt kring så kallade ”levande labb”, en form av innovationsekosystem i verkliga miljöer, där olika intressenter som forskare och representanter från lokalsamhällen, civilsamhälles-aktörer, myndigheter och lokala företag samverkar för att pröva och utvärdera olika metoder utifrån skilda behov och kunskaper.
  • – En kartläggning och utvärdering av potentiella finansieringslösningar för naturbaserade lösningar i Karibien genomförs, och två olika affärs- och finansieringsmodeller utvecklas.
  • – Besök av internationella finansiärer arrangeras, liksom ett nätverksevent som kopplar samman givare, investerare och finansorgan med förvaltare av kustekosystemen och organisationer i regionen.
  • – Utbildningar i landspecifika finansierings- och affärslösningar för naturbaserade lösningar genomförs,
  • – Lokalt anpassningsbara utbildningar utvecklas.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att möjliggöra att fler kustnära ekosystem i Karibien återställs och skyddas långsiktigt och att de Karibiska kustsamhällena blir mer motståndskraftiga mot extremväder.


Projektets tidsstatus

2%

Projektet startade i april 2024 och avslutas i april 2026

För mer info: https://www.sei.org/