Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

STROBIO – Strandbete och biologisk mångfald under ytan

Naturbete är en av de allra mest använda och väldokumenterade skötselåtgärderna för att gynna den biologiska mångfalden i kultur och odlingslandskapet. Trots att bete ofta, och i högre grad historiskt, förekommer på stränder och inte sällan en bit ut i vattnet så är kunskapen om hur bete påverkar den biologiska mångfalden under vattenytan i Sverige ytterst begränsad. Riktat och evidensbaserat strandbete är en potentiell kostnadseffektiv naturbaserad lösning för att förhindra igenväxning av strandzonen i kustområden längs landets ostkust och större sjöar.

I detta projekt vill Nämdö Green Archipelago utveckla och sprida rekommendationer om hur strandbete kan utformas för att optimera effekter på biologisk mångfald under vattenytan.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Kustnära ekosystem i Sverige som syftar till att bidra till kustnära ekosystems artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.


Vad händer i projektet?

  • – Genomförandet av en vetenskaplig studie av hur strandbete, främst från kor och vattenbuffel, kan utformas för att optimera effekter på biologisk mångfald under vattenytan.
  • – Kommunikation av rekommendationer och erfarenheter till berörda intressenter regionalt och nationellt, med särskilda ansträngningar att nå ut längs ostkusten från Gävleborgs län till Kalmar län.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna genom att utveckla och sprida rekommendationer om strandbete som naturbaserad lösning.


Projektets tidsstatus

24%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i mars 2026

För mer info: https://greenarchipelago.se/