Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hållbar tångodling i Kenya

I Kenya står betydelsefulla kustnära ekosystemen inför stora utmaningar. Behovet av innovativa och hållbara lösningar har aldrig varit större. Hållbart vattenbruk kan vara en del av lösningen. Med rätt metoder och på rätt platser kan tångodlingar bidra till friska hav, försörjningsmöjligheter och matproduktion i kustnära samhällen. Trots detta används ofta destruktiva metoder som är skadliga för ekosystemen och kraftigt begränsar nyttan för befolkningen.

I detta projekt främjar the Nature Conservancy hållbart vattenbruk i Kenya för att återställa kustnära ekosystem och förbättra levnadsvillkor i kustsamhällena.

Projektet stöttas med 5 130 000 kr.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Coastal ecosystems som syftar till att bidra till kustnära ekosystems artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.


Vad händer i projektet?

  • – Gynnsamma förutsättningar för ett hållbart tångvattenbruk skapas,
  • – Utbildning och mentorskap genomförs,
  • – Lärdomar inklusive att etablera forum för kunskapsutbyte sprids.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna genom att minska mänsklig negativ påverkan.


Projektets tidsstatus

26%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.nature.org/en-us/