Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bio – en mer hållbar livsmedelsproduktion av frukt och grönt 

Närmare 80 procent av maten vi äter är beroende av pollinatörer, men antalet pollinerande insekter minskar dramatiskt över stora delar av världen. Det  kan medföra  att jordbruket och livsmedelsproduktionen kommer att ställas inför stora påfrestningar. 

I detta projekt kommer Föreningen Film and Tell att, med utgångspunkt i dokumentärfilm, öka kunskapen om vikten av friska ekosystem och en rik biologisk mångfald, samt engagemanget för dessa frågor. Projektet ska även driva på en förändring i riktning mot en mer hållbar livsmedelsindustri.  

Projektet stöttas med 2 975 000 kronor 

 


Detta ska hända i projektet 

Produktion, utveckling och visningar  av kortfilm och tv-dokumentärer, specialvisningar, workshops, samt arbete för att skapa samarbete med parter inom livsmedelsindustrin.


Därför fick projektet stöd 

Projektet bidrar till att skapa engagemang för en viktig miljöfråga, som det i dagens läge finns relativt lite kunskap om bland allmänheten,  samt medverkar till att driva på utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsindustri.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2021

För mer info: https://www.filmandtell.com