Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Norrköping Tillsammans

Bollis lek och spel

För barn som växer upp i utsatta områden så finns det en ökad risk för att få en sämre start i livet. En närmiljö som präglas av kriminalitet, föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk samt ekonomisk utsatthet kan vara en av många anledningar till den utsatthet som dessa barn upplever. I dessa områden är det ofta också en brist på idrottsföreningar. Bollklubben Norrköping Tillsammans grundades för att ge barn och unga ledare i de utsatta områden en meningsfull fritid genom verksamheten Bollis. Med hjälp av lagidrottens arbetssätt får Bollisbarnen i Norrköpings utsatta områden god hälsa, trygghet via kamratskap, social utveckling och bättre möjligheter att lyckas i skolan.  

I detta projekt vill Norrköping Tillsammans förbättra barn och unga i utsatta områdens hälsa, känsla av trygghet och studiemotivation genom idrott.

Projektet stöttas med 900 000 kronor


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 delar:

  • – Identifiering och val av lämpliga kommuner för att starta upp Bollis som en fritidssysselsättning i skolan för eleverna i årskurs 2.
  • – Framtagning av en effektmätning som prövas i Hageby Norrköping där man redan erbjuder Bollis. Genom effektmätningen kommer man att försöka identifiera sociala och utbildningsmässiga effekter efter 6 månaders deltagande i Bollis för att på ett tydligare sätt visa hur mycket projektet betyder för barnens utbildning, sociala utveckling och hälsa.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till jämlikhet, inkludering, ökad fysisk och psykisk hälsa hos barn. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://www.norrkopingtillsammans.se/