Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Real Fighter Sällskapet

Uppdrag må bra – hälsa och välbefinnande

Många unga vuxna lider av psykisk ohälsa och i många fall kan det handla om att det finns en bakomliggande NPF-diagnos. När den psykiska ohälsan går långt så blir de blir så kallande ”hemmasittare” där de ofta har svårt att ta sig ut i sociala sammanhang, arbetslivet eller studier. De är ofta stillasittande och mår ofta dåligt av denna isolering.  Idrott och särskilt kampsport har en unik möjlighet att locka personer som annars inte är intresserade av fysisk aktivitet att delta och skapar också sociala sammanhang.

I detta projekt vill Real Fighter Sällskap främja ökad fysisk och psykisk hälsa för unga vuxna som är s.k. ”hemmasittare” genom thaiboxning, dialog och kunskap.

Projektet stöttas med 620 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 3 delar:

  • – Inleds med kommunikations- och rekryteringsinsatser för att rekrytera deltagare till projektet. Man kommer att använda sitt nätverk inom socialpsykiatrin, skolor, förvaltningar samt andra ideella organisationer i Lund för att komma i kontakt med målgruppen.
  • – Kontinuerliga träningstillfällen med thaiboxning genomförs med efterföljande samtal om ämnen så som träning, hälsa, självkänsla eller annat som deltagarna önskar tala om. Länge workshops erbjuds vid 4 tillfällen med tema hälsa och träning för ökad kunskap.
  • – Organisationen går kurser i effektmätning för ökad kompetens och där lärdomar sammanfattas och sprids för att inspirera andra aktörer.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://realfighter.se/