Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Young revolution for a better society

Det finns en påtagligt negativ uppfattning om polisen och andra myndigheter bland unga i utsatta områden. Många unga uppger att de haft negativa möten med polis och som de uppfattat har berott på deras etniska bakgrund. Socialtjänst, kommuntjänstemän, lärare och polis har även problem när det kommer till att skapa tillit hos ungdomar och föräldrar som är boende i utsatta områden. Flera möten mellan dessa grupper behövs för att skapa relationer och som är byggt på gemensam respekt.

I detta projekt vill Sisters in Business möjliggöra relationsbyggande möten och dialog mellan unga i utsatta områden och polis, socialtjänst och skola/lärare genom idrottsaktiviteter och gemensamma träff.

Projektet stöttas med 900 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 3 delar:

  • – Genomförande av idrottsaktiviteter med elever och lärare inom skolorna där Young Revolution har ett utarbetat samarbete. Aktiviteterna marknadsförs så att fler nås inom området.
  • – Genomförande av idrottsaktiviteter och så kallade ”Speak-Outs” som sker i Nyfors, Skiftinge och Årby. Lokala idrottsföreningar genomför strukturerad och organiserad träning så som basket, fotboll och boxning med lokala ungdomar, poliser och socialtjänst. Därefter sker en Speak-Out där en diplomerad life-coach hjälper i samtalet där målgruppen, polis och socialtjänst får uttrycka sina känslor, åsikter erfarenheter.
  • – Utvärdering av de utförda aktiviteterna. Genom reflektionerna kring idrottsaktiviteterna med Speak-Outs skapas en podd serie som sprids via Spotify. Projektet avslutas med lärandeworkshop med ungdomar för att följa upp effekt och skapa förutsättningar för dess fortlevnad.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökad inkludering och gemenskap. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i december 2023

För mer info: http://sistersinbusiness.se/