Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kvinnors väg till innanförskap genom idrott

Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund är i högre grad stillasittande och har sämre levnadsvillkor än kvinnor födda i Sverige, vilket riskerar att påverka deras fysiska och mentala hälsa på ett negativt sätt. De är även en kraftigt underrepresenterad grupp inom idrottsrörelsen där det finns begränsningar i deltagande när man inte talar svenska, brist på kulturanpassade aktiviteter med hänsyn till klädsel samt avskildhet. Idrott kan, förutom de uppenbara hälsofrämjande fördelarna, ha en stor betydelse för integration och inkludering i det svenska samhället.

I detta projekt vill Hej främling! öka utrikesfödda kvinnors kunskap om, och deltagande i, hälsofrämjande aktiviteter i fem regioner och därigenom bidra till målgruppens möjlighet till  att leva ett längre, friskare och starkare liv.

Projektet stöttas med 900 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 3 delar:

  • – Genomförande av kapacitetsstärkande aktiviteter för anställda inom Hej Främling! kring hälsopromotion, kost, fysiologi och presentationsteknik för att kunna guida kvinnorna som de möte inom hälsofrämjande aktiviteter.
  • Genomförande av ”kvinnoinspirationsdagar” för målgruppen en gång i veckan under 3 veckor på 5 olika orter där Hej främling! redan har en etablerad verksamhet.
  • Deltagarna får guidning och stöttning för att främja fysisk rörelse i deras långsiktiga hälsoresa.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa, samt inkludering i samhället. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://www.hejframling.se