Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Bortom Dystopierna

Kunskapen om hur människan påverkar klimatet och de förödande konsekvenser det leder till, har funnits i 30 – 40 år. Ändå har vi inte lyckats agera mer kraftfullt. I många fall har responsen varit helt inkonsekvent och gapet mellan insikt och handling, enormt. Förutom den mer organiserade klimatförnekelsen finns det flera psykologiska faktorer som påverkar varför beslutsfattare och gemene man ofta agerar rakt i motsats till sina kunskaper. Klimatkrisen är inte enbart en fråga om kunskap, utan till stora delar en kultur- och mentalitetskris. Det behövs beskrivningar av vägen till en fossilfri framtid som kan göra människor både berörda, engagerade och delaktiga.

I projektet vill Climaginaries, skapa förutsättningar för människor att fantisera fram positiva bilder av en hållbar framtid, kunna ändra sin mentala inställning och gå från passiv åskådare till delaktig i omställningen och medskapare av framtiden.

Projektet stöttas med 2 670 000 kr.

Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

Projektet utgår från utställningsmetodiken Carbon Ruins, framtaget av en tvärvetenskaplig forskargrupp och konstnärer. Genom Carbon Ruins får utställningsbesökarna göra en tidsresa till ett klimatneutralt Sverige år 2053, och besöka ett museum över de stora förändringar som gjorts i samhället mellan 2020- och 2050-talen. De bjuds in till att fantisera kring, och berätta sina egna historier av omställningsåren, och inspireras till självreflektion och att aktivt bidra till att forma framtiden. Inom ramen av projektet ska 4 utställningar produceras.


Varför fick projektet stöd?

Genom konstnärliga metoder utmanar projektet invanda föreställningar om hur samhället ska se ut, och utforskar nya perspektiv på människans, samhällets och naturens utmaningar.


Projektets tidsstatus

28%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://www.climaginaries.org/