Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Patriez van der Wens

WUTHERING, WUTHERING HEIGHTS

En styrka som scenkonsten besitter är att den kan öppna upp för möjligheten att låta teori övergå i personlig erfarenhet och kan lyfta brännande ämnen utan pekpinnar. Intersektionalitet handlar om hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar kan påverka varandra, och ibland till och med kan förstärka varandra. I arbetet med att minska ojämlikhet, måste individen se sin utsatthet och orka konfronteras med sin eventuella strukturella överordning.

I detta projekt vill Scenkonstföreningen Poste Restante skapa ett konstnärligt verk där besökare kan utforska och utmana sin uppfattning om sig själv genom sin relation till genus, klass och etnicitet, och på så sätt bättre kunna motverka ojämlikheter i samhället.

Projektet stöttas med 1 390 000 kr.

Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

Wuthering, Wuthering Heights är ett deltagarbaserat scenkonstverk som undersöker de dilemman vi ställs inför, när vi gör en intersektionell analys av våra liv. Som besökare till verket blir man inbjuden till en träff med en överentusiastisk bokcirkel. Boken man samlas kring är Emily Brontës klassiker Svindlande Höjder och man som besökare tilldelas uppgiften att under kvällen närma dig en av romanens två huvudkaraktärer. Via en metod som kallas “förkroppsligad läsning” får besökarna sedan iscensätta situationer, stämningar och känslor ur romanen som kan länkas till exempelvis klass respektive femininitet.


Varför fick projektet stöd?

I framtagandet av pjäsen kommer Poste restante samarbeta med sakkunniga inom psykologi, omsorgsarbete och intersektionell teori.


Projektets tidsstatus

5%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i maj 2026

För mer info: https://www.poste-restante.se/index.html