Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Den stora väven – Ett Eko-logisk fantasiverk

Vår fantasi och föreställningsförmåga, såväl som jordens resurser, krymper. Barn blir allt sämre på fantasilekar och människans kapacitet att tänka utanför boxen har, i undersökningar, sjunkit de senaste trettio åren. Den uppkopplade värld vi lever i, där vi själva väljer intrycken vi vill ta del av och informationen vi vill tillskriva oss, riskerar att isolera oss. Det är ironiskt då vi behöver varandra för att tillsammans lösa problemen vi står inför.

I detta projekt vill Ruby Rose Union, genom rad workshops och en scenkonstföreställning, inspirera människor att använda sin fantasi och kreativitet för att konstruktivt möta framtida utmaningar och bidra till en mer hoppfull syn på framtiden.

Projektet stöttas med 2 100 000 kr. Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

  • – Genomförande av workshops tillsammans med forskare och experter inom miljö och teknik, spelutvecklare, skolor, konstnärer, arkitekter och designerns,
  • – Framtagning av en scenkonstföreställning – Den stora väven, utifrån utfallet av workshopsen,
  • – Visning och inspelning av scenkonstföreställningen för spridning till digitala kanaler,
  • – Grundläggning för ett nätverk där involverade i projekt och engagerade deltagare kan samarbeta om nya idéer och använda sig av projektets lärdomar så som texter och tekniska lösningar.

Varför fick projektet stöd?

Genom konstnärliga metoder utmanar projektet invanda föreställningar om hur samhället ska se ut, och utforskar nya perspektiv på människans, samhällets eller naturens utmaningar.


Projektets tidsstatus

28%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://rubyrose.se/