Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Ritkontoret

Ritkontoret

Riter och ritualer existerar inom alla kulturer och bidrar till att forma sociala strukturer och befästa gemenskaper. I Västvärlden har mer traditionella riter tappat mark det senaste århundradet, samtidigt som det rådande samhällssystemet introducerat mängder av rituella handlingsmönster inom alltifrån arbetsliv till konsumtion och ekonomi. Ritualer som bäddats in så djupt i våra institutioner och vardagsliv, att de blivit osynliga för oss, och skapat en allmän övertygelse om att den värld vi upprätthåller är den enda möjliga.

I detta projekt vill Stranden ideell förening undersöka och utmana det moderna samhällets omedvetna ritualer för att kunna synliggöra och omförhandla givna sanningar om hur världen ska se ut, samt skapa förutsättningar för att formulera nya möjliga verkligheter.

Projektet stöttas med 1 990 000 kr.

Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

Projektet är uppdelat i fyra faser.

  • – I den första ska samhällets befintliga rituella områden identifieras och undersökas.
  • – Fas två har fokus på utveckling och testning av nya riter och ritualer i skarpt läge.
  • – Den tredje fasen sker i nära samverkan med externa parter, hos vilka befintliga arbetsplatsspecifika ritualer ska undersökas. Tillsammans med de anställda initieras och prövas nya ritualer, för att gemensamt forma andra tankerum och handlingsutrymmen.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att synliggöra institutionaliserade beteenden, hur de påverkar och begränsar oss, samt utvecklar vägar för att se världen utifrån nya perspektiv och andra sätt att leva.


Projektets tidsstatus

16%

Projektet startade i april 2024 och avslutas i mars 2026

För mer info: https://www.stranden.org/