Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Långsjö teater

The Village

Jorden är en komplex förening av otaliga ekosystem som påverkar varandra. Även lokala och små ekosystem är viktiga för ett fungerande klimat och en välmående planet. För att stärka omställningskapaciteten på lokal nivå behövs gemensamma målbilder av möjliga hållbara framtider, gemensamt skapade strategier och integrerade processer som hanterar målkonflikter. Men hur ser ett hållbart modernt samhälle ut? Går det att minska resursanvändningen, leva i samklang med naturen och samtidigt använda modern teknik och innovationer?

I detta vill Långsjö teater bidra till att undersöka och skapa positiva framtidsbilder och idéutveckling. Ge människor möjlighet att forma, och med hjälp av scenkonsten, kliva in i ett möjligt framtidsscenario av ett hållbart lokalsamhälle som kombinerar odling, hantverksmetoder och högteknologiska lösningar.

Projektet stöttas med 2 970 000 kr.

Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

Genom en rad olika deltagarbaserade aktiviteter som engagerar Gnestabor i olika åldrar, ska en interaktiv, immersiv och multi-sensorisk scenisk värld skapas, där publiken sedan kan möta, uppleva och prova på ett möjligt framtidsscenario av ett hållbart lokalsamhälle i miniformat.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att utveckla positiva framtidsbilder som kan inge hopp, skapa sammanhang och väcka engagemang för att utveckla nya lösningar för omställningsarbetet i lokalsamhället.


Projektets tidsstatus

29%

Projektet startade i december 2023 och avslutas i december 2025

För mer info: https://langsjoteater.se/