Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: IBP

  • Foto: IBP

Budgetanalys för klimatet

Många av de länder som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna i Syd- och Sydostasien bygger nu upp ekonomiska system för klimatinsatser. Dessvärre visar forskning att många av länderna har stora brister när det gäller insyn och ansvarsfulla budgetsystem.

I detta projekt vill International Budget Partnership (IBP) kompetensutveckla civilsamhället i budgetanalys för att kunna granska och bidra till att offentliga medel används effektivt, till de insatser de är avsedda för och når de människor med störst behov.

Projektet stöttas med 4 100 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Genom kunskapsförmedling vill projektet stärka förmågan hos civilsamhällets organisationer att spela en mer central roll i offentliga klimatbudgetprocesser.


Därför fick projektet stöd 

Projektet verkar även i några av de fattigaste regionerna i världen och genom att stärka civilsamhället får de som är värst utsatta större inflytande. Projektet bidrar även till att bygga upp en motståndskraft mot klimatförändringar och till en mer hållbar värld.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i december 2021

För mer info: https://www.internationalbudget.org