Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärka användningen av fotboll som en möjliggörare för hållbar utveckling

Under de senaste två decennierna, har idrottssektorn etablerat sig som en drivkraft för hållbar social förändring genom sin unika förmåga att främja engagemang på gräsrotsnivå. Särskilt fotbollen har nyttjat den unika potentialen för idrotten på gräsrots- och professionell nivå att främja hållbarhetsmålen. Dessa organisationer saknar dock långsiktig och hållbar planering för att fortsätta verka och skapa förändring på lokal och global nivå. Trots sin utbredda och internationella tillväxt är förmågan bristfällig vad gäller effektmätning som utvärderar, demonstrerar och förbättrar den verkliga potentialen och inflytandet som sektorn har.

I detta projekt vill Common Goal stärka sektorn för idrott för social förändring genom att ta fram ett ramverk för att utveckla, kvalitetssäkra och mäta effekten av de insatser som genomförs inom sektorn för att bidra till uppfyllandet av de globala målen.

Projektet stöttas med 2 325 000 sek.


Vad händer i projektet?

Framtagning av kvalitetsmärkning där hundratals organisationer genomgår en omfattande utvärdering. Etablering av digitalt centrum med tillgång till kunskapshöjande- och kapacitetsutveckIings-verktyg. Framtagning av ett ramverk för effektmätning.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i april 2023

För mer info: https://www.common-goal.org/