Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Community Organizing för lokalt ledarskap

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Digidem Lab utbilda en ny generation lokala ledare i Tynnered och Bergsjön och dessutom stärka civilsamhällesorganisationer möjligheter till samverkan och möta lokalsamhällets utmaningar och behov.

Projektet stöttas med 500 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Genomförandet av 4 utbildningstillfällen i metoden Community organizing,
  • – Genomförandet av 4 master classes med internationella föreläsare,
  • – Utformning av handlingsplan och tillämpning i det lokala verksamheterna.
  • – Spridning av erfarenheter och digital handledning.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023

För mer info: https://digidemlab.org/