Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Convictus Pop-up 2020

Coronapandemin har påverkat hela det svenska samhället men vissa grupper är särskilt utsatta. En särskilt utsatt målgrupp är hemlösa som inte har möjlighet att stanna hemma eller isolera sig vilket leder till större risk att smittas. De tillhör också ofta en riskgrupp och konsekvenserna av de åtgärder som görs för att förhindra smittan leder till en större utsatt i de hemlösas vardag.

I detta projekt vill ge hemlösa en skälig vardag under pandemin och minska konsekvenserna av det åtgärder som görs för att minska smittspridningen, genom att genomföra bemannade cykelbesök till områden där hemlösa befinner sig, dela ut mat, hygienartiklar och kläder.

Projektet stöttas med 187 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://www.convictus.org/