Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

IVA Energi

Den pågående pandemin skapar akuta behov för de mest utsatta i samhället. En särskilt utsatt målgrupp är sjukvårdspersonal som dels jobbar hårt inom intensivvården, dels många gånger själva behöver avstå från att träffa sin närmaste familj i syfte att minska smittspridning. Personalen vittnar om hög arbetsbelastning och långa arbetspass samtidigt som fallen av Covid-19 fortfarande ökar i Västra Götalandsregionen.

I detta projekt vill Skyddsvärnet Göteborg erbjuda lagad lunch och fika till personalen på den nya intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset som saknar personalmatsal.

Projektet stöttas med 168 000 kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i september 2020

För mer info: https://skyddsvarnet.org/