Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Trygga barnen

Trygg kontakt

Barn och unga som växer upp i familjer med missbruk har ett förödande vardag, situationen förvärras när de tvingas tillbringa mer tid hemma i konsekvens av pandemin. Isolering och otrygga hemmiljöer kan leda till ångest, våld, utanförskap och psykisk ohälsa.

I detta projekt vill Stiftelsen Trygga Barnen utöka närvaron och stödet för barn och unga under hela sommaren genom att hålla Trygga Barnens stödchatt öppen på vardagar och helger, under både dags- och kvällstid. Efter ett samtal med en stödkontakt har barnen möjlighet att slussas vidare till Trygga barnens samtalsgrupper, gemensamma aktiviteter och enskilda träffar med en vuxen.

Projektet stöttas med 170 000 kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://www.tryggabarnen.org/