Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Tillbaka till livet

Coronapandemin har påverkat hela det svenska samhället men vissa grupper är särskilt utsatta. En särskilt utsatt målgrupp är personer med underliggande sjukdomar som till exempel cancer som tvingats till isolering för att minimera risken för smitta vilket skapar en ökad risk att målgruppen kan drabbas av psykisk ohälsa.

I detta projekt vill CancerRehabFonden erbjuda cancerdrabbade personer stöd i form av digitala terapisamtal för att minska risken av psykisk ohälsa. Terapisamtalen kommer att fokusera på olika teman som till exempel anhörigas sorg, stresshantering, relationer, och tankar kring liv och död.

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i september 2020

För mer info: https://www.cancerrehabfonden.se/