Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Moln som bär våra tankar

Konst och kultur kan fungera som en kommunikativ, utvecklande och kollektivt enande kraft samtidigt som den tillåter oss att få uppleva våra inre såväl som yttre världar. För att kunna arbeta för en bättre värld måste vi kunna föreställa oss en sådan. Konsten skapar förutsättningar för att utmana invanda mönster såväl som att utforska nya. 

I detta projekt arbetar Historieberättarna utifrån temat fred – ett tillstånd som vi alltid behöver lyfta, prata om, föreställa oss, hoppas på och arbeta för. Projektet utgår ifrån kollektiva skaparprocesser då det är angeläget att hitta sätt att tänka och arbeta tillsammans på eftersom framtidens utmaningar och frågor är våra gemensamma.

Projektet stöttas med 2 150 000 kr.

Projektet ingår i Postkodstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”.


Vad händer i projektet?

  • – Skapande verkstäder med utgångspunkt i deltagarnas tankar och en strävan att vidga vår föreställningsförmåga
  • – Utställningar runt om i landet där de olika skulpturala verken (molnen) ställs ut publikt
  • – Via projektets hemsida går det även att ta del av verken digitalt
  • – En rad seminarier och samtal kommer äga rum med projektets tema som utgångspunkt

Varför fick projektet stöd?

Genom konstnärliga metoder utmanar projektet invanda föreställningar om hur samhället ska se ut, och utforskar nya perspektiv på människans, samhällets eller naturens utmaningar.


Projektets tidsstatus

24%

Projektet startade i februari 2024 och avslutas i januari 2026

För mer info: https://historieberattarna.se/