Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Expanding Minds – Together

Vi står i en flod av information om klimatförändringar, polarisering och andra hot mot vår framtid, men vi sållar bort eller ignorerar den ofta. Forskare har svårt att nå fram med information om vad som behöver göras i en alltmer akut situation. Vetenskapen verkar röra sig i sitt eget solsystem, medan många av oss lever i våra egna system, långt därifrån. Genom att skapa möten mellan vetenskap och kultur kan man främja engagemang för viktiga frågor på okonventionella sätt, genom våra sinnen och vår erfarenhet. 

I detta projekt vill Institutet för Framtidsstudier öka förståelsen av vår samtid, bredda våra perspektiv och få oss att konfrontera våra egna värderingar. Detta gör vi genom att skapa och sprida en modell för publika möten mellan forskning, kultur, institutioner och civilsamhället.

Projektet stöttas med 2 500 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Utveckling av en duplicerbar modell för publika möten mellan forskning och kultur, för att skapa en grogrund för samarbete samt jämbördiga startpunkter för den kreativa processen med fokus på utbytet mellan forskare och det kreativa aktörerna.
  • – Framtagning av en produktion av ett deltagande konstnärlig format som får möta en publik.
  • – Uppföljning och följeforskning i form av konstnärlig forskning samt följeforskning med socialpsykologiskt fokus.
  • – Projektet är ett samarbete mellan en rad forskare, institutioner och civilsamhällesorganisationer

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att människor känner tillit till och förtroende för samhälleliga institutioner och känner sig delaktiga i hur vi kan lösa framtida utmaningar.


Projektets tidsstatus

15%

Projektet startade i februari 2024 och avslutas i januari 2026

För mer info: https://www.iffs.se/