Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Demokrati och deltagande i Fisksätra

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Fisksätra Folkets Hus Förening öka känslan av delaktighet och inflytande för unga i Fisksätra genom att synliggöra föreningar och ideella förebilder samt höja kunskapen kring det allmänna valet 2022.

Projektet stöttas med 480 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Månadsvis ska träffar arrangeras kring olika begrepp som inflytande, organisering, delaktighet och olika teman så som allmänna val, politikersamtal, föreningsliv, barnkonventionen och medborgarförslag,
  • – Genomförandet av kampanjer i sociala medier för att nå unga,
  • – Avslutningsvis, utvärdering av träffarna där unga ges möjlighet att komma med återkoppling.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023

För mer info: http://fisksatrafolketshus.se/webb/