Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förstärkning av vårdens krisberedskap i de västsahariska flyktinglägren

Människor och vårdpersonal som lever och arbetar i flyktinglägren runt om i världen, inte minst i västsahariska flyktinglägren i Algeriet, är särskilt utsatta under pandemin. Då klinikerna i flyktinglägren är bristfälligt utrustade, avstånden till sjukhus är stora och många människor i lägren är i riskgrupp kan effekterna av smittspridning av Covid-19 bli katastrofala.

I detta projekt vill Emmaus Stockholm, i samarbete med Oxfam Belgien, stärka beredskapen för 33 kliniker och sjukhus i fem flyktingläger i Västsahara, Algeriet. Klinikerna når drygt 173 000 människor som bor i flyktinglägren och är arbetsplats åt 140 sjukvårdare. Utrustning för basala hygienrutiner kommer att distribueras till vårdinrättningarna vilket möjliggör för vårdpersonal att kunna vårda ett större antal patienter, utan risk för att själva bli smittade.

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: https://emmausstockholm.se/