Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Forbidden Stories – The Safe Box Network

Varje dag utsätts journalister världen över för trakasserier, hot och våld. I många fall förstörs bevis. Offer och vittnen tystas. Bristen på säkerhet leder till att andra journalister inte vågar utreda vidare. Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Freedom Voices Network (FVN), skydda hotat nyhetsmaterial och därigenom också hotade journalister.

I projektet kommer en Safe Box-tjänst för säker lagring av undersökande journalisters data och material tas fram. Enskilda journalister och undersökande journalistnätverk kan ansluta sig och ladda upp känsligt material kring en viss utredning. Blir journalisten sedan hotad, fängslad eller dödad och därmed förhindrad att färdigställa sitt arbete så kan materialet ändå tillgängliggöras för ett stort internationellt nätverk av journalister och mediebyråer. Konsekvensen är att det blir mer riskabelt, och därför mindre lockande, att utsätta en journalist för fara när ett helt nätverk av journalister världen över står redo att färdigställa arbetet och publicera materialet.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 3 020 000 kr.


Vad händer i projektet

Förutom Safe Box-tjänsten hålls också regionala utbildningar i Mena-regionen, Afrika och Latinamerika, samt en större konferens i Paris. Målet är att ansluta så många organisationer som möjligt till tjänsten och identifiera rapportering som kan dra nytta av extra skydd.


Varför fick projektet stöd

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2021 och avslutades i maj 2023

För mer info: https://forbiddenstories.org