Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hållbar skogsvård i Liberia

En stor del av vad som är kvar av Västafrikas regnskog återfinns i Liberia. Skogen är viktig för den biologiska mångfalden men också för att kunna mildra klimatförändringar och dess konsekvenser för natur och människa. 2018 införde Liberia en av Afrikas mest progressiva landreformer i form av att ge över 2 miljoner personer på landsbygden möjlighet att få säkra sitt markinnehav genom att formalisera sitt ägande av marken. Landreformen innefattar även en kartläggning och planering av markanvändning men det finns inga krav på miljömässig hållbarhet i den processen.

Rural Development Institute dba Landesa vill med detta projekt bidra till att miljömässig hållbarhet och klimatresiliens inkorporeras i landrättsprocessen i Liberia så att den viktiga skogen nyttjas med hållbarhet.

Projektet stöttas med 2 560 000 sek.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 delar.

  • – I första delen utbildas lokalbefolkning samt engageras i en process för att ta fram marknadsanvändningsplaner för deras lokalsamhälle. Kartläggning av hur lokalbefolkning använder skogen i dagsläget.
  • – I den andra delen kapacitetstärks, engageras och utbildas beslutsfattare och nyckelpersoner i hur de kan vara ett stöd i att ta fram hållbara marknadsanvändningsplaner, fördelarna med bevarande-fokuserade markanvändningsprocesser och sammanförs för diskussion om bland annat påverkan av det nationella ramverket.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till bevarandet av skogar och förbättrar hållbart skogsbruk.

Projektets tidsstatus

64%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.landesa.org/