Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hej – vi möts digitalt!

Coronapandemin har påverkat hela det svenska samhället men vissa grupper är särskilt utsatta. Asylsökande, nyanlända och personer i etablering som redan befinner sig i utsatthet och nu tvingats till isolering för att minimera risken för smitta riskerar att hamna ännu mer i utanförskap, ensamhet och isolering.

I detta projekt vill Hej främling! skapa digitala mötesplatser för att motverka isolering och ensamhet och öka känslan av gemenskap. Genom att involvera målgruppen i planeringen kommer organisationen kunna erbjuda olika aktiviteter som deltagarna själva efterfrågar.

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är en del av satsningen Respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i augusti 2020

För mer info: http://hejframling.se/