Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Jonas Embring

  • Foto: Historieberättarna

Brev från mig till dig = Världen!

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Historieberättarna stärka barns och ungas känsla av delaktighet och möjlighet att påverka samhället genom att skriva brev till beslutsfattare och makthavare.

Projektet stöttas med 500 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Vad händer i projektet?

  • – Workshop med utgångspunkt i ämnen som demokrati, samhällspåverkan och yttrandefrihet, ska genomföras tillsammans med barnen
  • – Diskussioner kring barnens egen situation och sammanhang
  • – Stöd med utveckling av problemformulering eller lösning som de vill förmedla till en makthavare eller beslutsfattare.
  • – Framtagning av dokumentär och bok kring breven.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2023

För mer info: https://historieberattarna.se/