Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Historietek- för ökad stimulans och nya samtal om gamla minne

Samhällets mest utsatta har drabbats särskilt hårt av pandemins förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Hos äldre personer som tvingats till isolering för att minimera risken för smitta har skapats känslor av ensamhet och oro. Smittspridningen har varit som värst i äldreboenden och därmed ökat känslan av ensamhet, rädsla och oro.

I detta projekt vill Kalmar Läns museum bidra till att skapa glädje, en meningsfull tillvaro och möjligheter till nya samtal mellan boende på äldreboenden, och mellan de äldre och personalen. Inom projektet skapas ett Historietek – det vill säga möjligheten att låna kulturarv. Museets förråd av rekvisita och kläder, med fokus på 1940–1980-tal, som vanligtvis används i skolverksamheten packas nu om till minnesväskor och lånegarderober och skickas till olika äldreboenden. För att underlätta användningen av minnesväskorna tas ett enkelt skriftligt material fram som inspirerar personalen hur det kan användas.

Projektet stöttas med 160 000 kronor och är en del av satsningen, respons coronapandemin, för att möta de akuta samhällsbehov som uppstått som ett resultat av coronaviruset.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i september 2020

För mer info: https://www.kalmarlansmuseum.se/