Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stärkt mediebevakning med genusperspektiv i Colombia

Efter mer än 50 år av konflikt slöts ett fredsavtal i Colombia 2016. Förhandlingarna och den slutgiltiga texten har ett genomgripande genusperspektiv. Implementeringen av uppgörelsen vad gäller kvinnors involvering och erkännande för hur kvinnor har drabbats av konflikten är dock begränsad. En viktig part för att kommunicera kvinnors perspektiv och att hålla de styrande ansvariga är media. 

I detta projekt vill International Media Support Association stärka mediabevakningen vad gäller genusperspektivet på konflikt och post-konfliktfrågor i Colombia.

Projektet stöttas med 1 520 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Personer från kvinnorörelsen att utbildas i hur de själva kan identifiera intressanta och relevanta historier kopplade till konflikten och hur de kan skapa journalistiskt innehåll såsom artiklar, poddar och videos kring dessa.

Materialet kommer att publiceras i regionala medier och kommer kunna användas av kvinnorörelsen för påverkansarbete vad gäller implementeringen av fredsfördraget. Kvinnor kommer också få möjlighet att helt själva och i samproduktion med landets näst största tidning publicera material i tidningen.

Journalister och redaktörer från olika delar av landet kommer att utbildas i hur de kan rapportera med ett genusperspektiv på frågorna.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att skapa stabila och varaktigt fredliga samhällen. För att bidra till detta är det viktigt att vidkänna hur olika grupper har drabbats av konflikter och att allas perspektiv får utrymme.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2022 och avslutades i februari 2023

För mer info: https://www.mediasupport.org/