Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Jag är tid, jag är rum

Barn och unga med mentala, kognitiva och fysiska funktionsvariationer har svårt att hitta kulturaktiviteter som engagerar och är anpassade för dem. I detta projekt kommer Kollaborativet att utforska metoder för, och skapa scenkonstupplevelser som utgår från de olika förutsättningar som barn och unga med funktionsvariationer har.  

De vill också skapa nyfikenhet hos en bredare publik och bidra till en större bredd av kultur som på riktigt kan nå alla – oavsett språk, funktionalitet och ålder. En viktig del i projektet är  deltagarorienterade processer i samarbete med en specialförskola och en särskola. 

Projektet stöttas med 2 750 000 kronor 


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av  två  sceniska produktioner som riktar sig till barn och unga på specialförskola och särskola,  samt  till en bredare allmänhet.  Utöver det kommer man också att ha olika aktiviteter för att dela lärdomar och inspirera fler att arbeta med målgruppen.


Därför fick projektet stöd

Alla barn och unga har rätt till kulturupplevelser på sina villkor. Detta projekt bidrar på ett inspirerande vis till detta, samt till att skapa större förståelse för människors olikheter.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022

För mer info: http://kollaborativet.se