Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Right By Me

Jämlikhet och jämställdhet genom tjejers ledarskap i idrotten

Organiserad idrott är en viktig arena för jämställdhet och integration. Tjejer med utländsk bakgrund är en underrepresenterad grupp inom idrottsrörelsen och trots insatser har idrottsaktörer svårt att nå ut till och engagera tjejer med utländsk bakgrund. Detta leder till att tjejernas fysiska och psykiska hälsa försämras, samtidigt som att det gör det svårare för målgruppen att integreras i det svenska samhället. Kunskap om målgruppen är viktigt för att kunna driva ett inkluderingsarbete och därför finns det ett behov av att stötta föreningar som har erfarenhet av att nå ut till och engagera tjejer med utländsk bakgrund.

I detta projekt vill Right By Me skapa bättre förutsättningar för tjejer med utländsk bakgrund att delta i idrottsrörelsen – genom att unga själva driver arbetet för en mer inkluderande idrottsrörelse.

Projektet stöttas med 900 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 övergripande delar:

  • – Ledarskapsstärkande aktiviteter för unga tjejer med utomeuropeisk bakgrund som syftar till att de ska bli redo att ta ledarroller och stötta idrottsaktörer i ökad inkludering av målgruppen.
  • – Förändringsarbete för ökad inkludering hos idrottsföreningar med hjälp av en djupgående behovsanalys tillsammans med idrottsföreningarna för att förstå deras utmaningar. Förändringsarbetet kommer att ledas av några av de tjejer som tar del av de kapacitetsstärkande aktiviteterna inom projektet.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att unga tjejer med utländsk bakgrund inkluderas i idrottsrörelsen och får med sig verktyg som kan användas i andra instanser i deras liv. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://rightbyme.se/