Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Folk//Bibliotek

Barn och unga behöver bjudas in och få möjlighet att utveckla och odla både sin läskunnighet och läsintresse. De senaste 20 åren har 400 folkbibliotek i Sverige lagts ner, och många skolor saknar skolbibliotek trots att lagen säger att varje skola bör ha ett eget bibliotek. Men dessa platser har en viktig roll som demokratisk och folkbildande arena där alla är välkomna på samma villkor. En jämlik tillgång till böcker och information är en del i att stärka allas lika rättigheter och möjligheter oavsett förutsättning. Nästkommande generationer behöver bjudas in för att kunna ta ansvar för och vara delaktiga i att påverka, förändra och förvalta biblioteken. Genom att sänka trösklarna ges fler ingångar till läsning vilket främjar både jämlikhet och livskvalitet.

I detta projekt vill Johanssons Pelargoner och Dans bidra till att stärka grundläggande demokratiska fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet, rätten till information och rätten till kultur genom att öka barn och ungas läsande och tillgång till böcker.

Projektet stöttas med 1 820 000 kr.


Vad händer i projektet?

Ett platsspecifikt deltagarbaserat scenkonstverk som äger rum i ett folkbibliotek skapas. Publiken – barn och unga mellan 10-15 år – kommer att delta genom att följa instruktioner i hörlurar och röra sig runt i biblioteksmiljön. Scenkonstverket skapas på Stadsbiblioteket i Uppsala i samarbete med Uppsala stadsteater, för att sedan omarbetas och flyttas till 10 andra folkbibliotek runt om i Sverige.


Varför fick projektet stöd?

Genom projektet inkluderas barn och unga i det sociala och kulturella livet och deras inflytande i samhället ökar. Att ha tillgång till information och kunskap, vilket biblioteket ger, är ett av de viktigaste verktygen för att kunna göra sin röst hörd.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.pelargonerochdans.se/folk-bibliotek