Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Prova mitt liv – 24 timmar i en annan verklighet

En stark demokrati förutsätter engagemang, aktivt deltagande och att alla medborgare inkluderas i samhällsutvecklingen. För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig i lokalsamhället och uppleva tillhörighet.

I detta projekt vill Kisam öka kunskap och delaktighet kring demokrati och demokratiska processer hos utrikesfödda mammor i Skäggetorp samt uppmuntra dem att göra sina röster hörda.

Projektet stöttas med 498 000 kr och är en del av Postkodstiftelsens satsning – Allas Röster.


Var händer i projektet?

  • – Aktiviteter för att öka kunskap om demokrati och delaktighet för mammor som redan är engagerade i KISAM samt gemenskapsfrämjande utflykter och aktiviteter för en bredare grupp,
  • – Låta minst åtta lokal- och riksdagspolitiker bo i en lägenhet som liknar mammornas hem och följa med en mamma i hennes vardag, för att skapa ökad kunskap och förståelse för de förutsättningar och behov som mammor i utsatta områden har,
  • – Avslutningsvis, används lägenheten som för att få information om valdeltagande.

Varför fick projektet stöd?

Genom att bidra till att fler får verktyg att göra sina röster hörda och delta i det demokratiska samtalet, bidrar projektet till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i oktober 2022

För mer info: https://www.varldensmammor.se/