Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Vardagsintegration genom sociala aktiviteter

För att lyckas med integrationen krävs att nya och etablerade svenskar möts och lär känna varandra i vardagen. Sverige har ett mycket rikt föreningsliv med en mängd stora och väletablerade organisationer som ofta kan beskrivas som folkrörelser. Men precis som i samhället i övrigt är även det svenska föreningslivet många gånger segregerat. Rapporter har visat på problematiken i det och på svårigheten för organisationerna att nå ut till nya målgrupper. Det räcker inte med att nå ut med information, det krävs ett aktivt och strukturerat arbete som utgår från kunskap och förståelse för målgruppens behov och utmaningar. Då kan ännu fler bidra till vardagsintegrationen likväl som till att engagera sig i föreningslivet och dess frågor.

I detta projekt vill Kompis Sverige skapa sociala aktiviteter och mötesplatser genom det svenska föreningslivet där nya och etablerade svenskar möts och skapar nya relationer och möjligheter.

Projektet stöttas med 1 985 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Skapa möten för integration mellan nya och etablerade svenskar genom sociala aktiviteter i samarbete med stora föreningar av olika slag spritt över landet,
  • – Kapacitetsstärka organisationer för att locka stora samt små organisationer för att öka mångfalden.

Varför fick projektet stöd?

Bristande språkkunskaper och nätverk försvårar för nya svenskar att fullt ut bli en del av samhället. Samtidigt finns i samhället en utbredd ensamhet hos många målgrupper vilket i sig är en av vår tids största hälsorisker. Genom projektet bemöts båda dessa problematiker på ett enkelt sätt som i sin tur även främjar det svenska föreningslivet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://kompissverige.se