Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Pappor tillsammans för ett jämställt föräldraskap

Utlandsfödda kvinnor tar ofta huvuddelen av ansvaret för barn och hem. Ett ojämställt föräldraskap kan leda till dubbel arbetsbörda för kvinnorna, i hemmet och på arbetet. Därför finns det en ökad risk för utbrändhet och sjukskrivningar. För att främja ett jämställt föräldraskap är det avgörande att papporna i familjen får en bättre relation till sina barn och tar mer ansvar under sin föräldraledighet.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Svenska med baby starta föräldragrupper för småbarnspappor, både utrikesfödda och etablerade svenskar, med syfte att bryta traditionella könsnormer, öka pappornas deltagande i barnens uppväxt och öka möjligheterna för mammorna i familjen att komma ut på arbetsmarknaden.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska med baby och MÄN, där MÄN:s samtalsmetoder och arbete med jämställt föräldraskap används för att engagera utrikesfödda och etablerade svenskar att träffas för att dela erfarenheter av föräldraskapet.

Postkodlotteriet stöttar projektet med 2  260 000 kr.


Det här kommer hända i projektetD

Under den första fasen identifieras behov och arbetssätt tillsammans med en fokusgrupp, bestående av utrikesfödda småbarnspappor. Under den andra fasen genomförs en pilot på öppna förskolan i Rågsved och på Internationella biblioteket  Kungsholmen. Under den tredje fasen etableras verksamheten i Stockholm och fler grupper bildas.


Därför fick projektet stöd

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det innebär också att kvinnors egenmakt och deltagande i det offentliga rummet ökar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i februari 2023

För mer info: https://svenskamedbaby.se