Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Politiska kampanjer på nätet och deras påverkan på demokratin

Om tjänsten vi använder är gratis, så är vi med stor sannolikhet inte kunden. Vi är produkten. Den här prislappen, att vår personliga information används och säljs till andra aktörer utan vare sig insyn eller hänsyn till etiska överväganden har inneburit att metoder för att skräddarsy budskap och manipulera människors världsbild fått fäste. Det här leder inte bara till en ökad polarisering, det hotar också de demokratiska processerna i samhället.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Stichting The Tactical Technology Collective (TTC) synliggöra hur personlig information används i politiska kampanjer med målsättningen att skapa möjligheter för väljare att göra informerade val och känna tilltro till det demokratiska systemet och därmed stärka demokratin.

Postkodstiftelsen stödjer projektet med 2 720 000 kr.


Vad händer i projektet?

Den första delen handlar om att utbilda personer som arbetar med att stärka demokratin och det demokratiska samtalet på nätet. Den andra delen handlar om att bygga en global databas utifrån kartläggningen. Den tredje delen handlar om att stödja lokala grupper och gräsrotsorganisationer som arbetar med att informera medborgare om demokrati och politiskt engagemang.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://tacticaltech.org