Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Konsten att delta – mentorskap för utlandsfödda konstnärer

Sverige har en växande andel av befolkningen som är utlandsfödda. Bland dessa människor finns konstnärer inom alla tänkbara kulturyttringar. Det svenska samhället saknar dock strukturer för att fånga upp dessa människor. Resultatet har blivit att många konstnärer tvingas välja en annan bana än den där de har utbildning och yrkeskunnande sen tidigare.

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) har tidigare med stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse bedrivit ett framgångsrikt pilotprojekt i tre regioner i Sverige med målet att lokalisera utlandsfödda konstnärer och matcha ihop dem med etablerade konstnärer, som kan fungera som mentorer och länkar in i det svenska kulturlivet. I detta projekt bygger KLYS, i nära samverkan med KRO/KIF och Sveriges Konstföreningar, vidare på erfarenheterna och utvecklar mentorskapsprogrammet nationellt och kopplar på aktörer som kan ge konstnärerna chansen att verka professionellt.


Vad ska hända i projektet

Etablera mentorskapsprogram i åtta regioner och matcha ihop 200 mentorskapspar. Avslutande seminarier och utställningar.


Därför fick projektet stöd

Genom samverkan med olika kulturaktörer skapas möjligheter för utlandsfödda konstnärer att verka som konstnärer i sitt nya hemland.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i december 2018

För mer info: http://www.klys.se