Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kunskapsspridning om anti-doping bland skolungdomar

Bruket av dopingmedlen, i synnerhet Androgena Anabola Steroider, betraktas dag som ett växande folkhälsoproblem hos unga. Medlen är lätta att få tag på som rena steroider, men kan också förekomma med andra substanser i bristfälligt kontrollerade kosttillskott. Flera sådana produkter har visat sig innehålla ohälsosamma och otillåtna preparat. I detta projekt kommer Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation att, utifrån tidigare erfarenheter, samla fakta kring doping. Man kommer att ta fram ett utbildningsprogram för ungdomar i åldern 13-20 år, som kan användas på till exempel skolor, gym och i idrottsföreningar. Därutöver tar man också fram ett utbildningsprogram riktat mot lärare, ledare och föräldrar.


Detta ska hända i projektet

Framtagande av utbildningsprogram som sprider kunskap om doping och dess negativa effekter på hälsan.

 


Därför fick projektet stöd

Genom att få tillgång till väldokumenterad information om olika preparats negativa inverkan på kroppen, kan ungdomar göra medvetna val för att stärka sin fysiska och psykiska hälsa.

 


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i december 2018