Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Uppstart Malmö

Livsvillkoren för personer med funktionsvariationer är betydligt sämre än den övriga befolkningen och psykisk ohälsa är nästan 10 gånger vanligare hos den här gruppen jämfört med befolkningen i stort. Personer med funktionsvariationer är i högre grad stillasittande och har sämre levnadsvillkor, vilket i sin tur påverkar den mentala hälsan. Utmaningar som tillgänglighet och ekonomiska förutsättningar är även anledningar som hindrar dessa från att röra på sig.

I detta projekt vill Bara Vanlig Hälsa starta upp löpargrupper för personer med funktionsvariationer i Malmö. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.

Projektet stöttas med 550 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet är uppdelat i en uppstartsfas och två genomförandefaser:

  • – Under uppstartsfasen kartlägger organisationen samarbetspartner och nätverk som ska aktiveras för att nå ut till ledare och deltagare. Tillsammans med lokala partner vill vi nå ut till särskolor, daglig verksamhet och kommuner i regionen.
  • – Under första genomförandefasen rekryteras och utbildas ledare i Bara vanlig-metoden som bygger på teorier om självbestämmande och motiverande samtal. Samtidigt marknadsförs Bara vanlig hälsa löpargrupperna mot målgruppen och delar ut startkit (träningströjor, beachflagga m.m.) till ledarna.
  • – Under den andra genomförandefasen startas löpargrupperna. Varje deltagare har med sig ett socialt stöd i form av en vän, syskon eller förälder och löpningen sker på deltagarens egna villkor. Den långsiktiga hållbarheten säkras genom rekrytering av en pool med ledare och ge dem förutsättningar så de kan driva gruppen vidare efter att projektet tagit slut.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till inkludering, gemenskap och ökad psykisk och fysisk hälsa för målgruppen. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://baravanlig.se/