Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Laxhjältarna

Östersjöälvarnas förvaltningsorganisationer är avgörande aktörer för en ekosystembaserad och beståndsspecifik förvaltning av älvarna. De biotopvårdar, plockar skräp, övervakar sjukdomsutbrott och tillgängliggör älvdalarna för allmänheten genom bl.a. fiske. Dessa består dock företrädelsevis av äldre personer som arbetar ideellt med begränsad kunskap och det finns en övervägande risk att dessa organisationer förlorar i kapacitet samtidigt som det finns stora behov av en hållbar förvaltning av älvarna.

I detta projekt vill Stiftelsen för Östersjölaxen stärka Östersjöälvarnas förvaltningsorganisationers kapacitet med syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar förvaltning av älvarna.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr.

Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Kustnära ekosystem i Sverige som syftar till att bidra till kustnära ekosystems artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna.


Vad händer i projektet?

  • – Kapacitetsstärka förvaltningsorganisationer inom digitala arbetssätt och verktyg, samt stöd att implementera dessa för att förenkla deras arbete,
  • – Framtagning av ett digitalt forum för samarbete och informationsdelning mellan organisationerna
  • – Framtagning av förvatlningsplaner och manualer för att underlätta tillsynen.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till kustnära ekosystemens artrikedom och förmåga att skydda mot klimatförändringarnas negativa effekter längs kusterna genom att bevara och restaurera viktiga kustnära ekosystem.


Projektets tidsstatus

14%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2025

För mer info: https://balticsalmonfund.com/