Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Metod Gatans lag

Hemlöshet är ett socialt problem som växer i samhället. Personer med lägre socioekonomisk position är särskilt utsatta eftersom de i högre grad än andra tenderar att använda narkotika. Detta leder till ökad utsatthet och minskat välmående. Fysisk träning har visat sig motverka depression, ångest och stress hos utövaren och dessutom så ser det till att hålla dem borta från droger, kriminalitet och andra destruktiva aktiviteter.

I detta projekt vill Gatans Lag Fotbollsförening öka möjligheterna till träning och rörelse för hemlösa och utvidga verksamheten till ytterligare en ort i Sverige genom att stärka föreningens interna processer.

Projektet stöttas med 830 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet består av 2 delar:

  • – Framtagande av metodmaterial som ska stärka den befintliga verksamheten i Stockholm och Göteborg, men som även ska ligga till grund för uppstarten på nya orter. Genom workshops och utbildningstillfällen utbildas ledare och anställda i metodmaterialet.
  • – Under den andra delen startas en ny verksamhet upp i en ny ort. Träning för herrar och damer anordnas samt öppet hus med barnpassning, CV granskning, söka utbildningar samt myndighetskontakt. Inleda samarbeten med lokala föreningar och aktörer samt starta nätverksgrupper för att dela kunskap och erfarenheter för att öka långsiktigheten i verksamheten.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökat psykisk och fysik hälsa hos målgruppen. Projektet är en del av Postkodstiftelsens satsning Inte bara idrott som syftar till att stötta initiativ som genom idrott adresserar angelägna samhällsutmaningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://www.svenskalag.se/gatanslagff